โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ BANBUWITTAYASAN SCHOOL


Table Setting


ข้อมูลติดต่อ โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์

โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ BANBUWITTAYASAN SCHOOL

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัยอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

เบอร์โทรศัพท์ 044-671966

โทรสาร 044-671966

อีเมลล์ banbuwitschool@gmail.com


Table Setting